Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

446,1 МИЛИОНИ € / 27,4 МИЛИЈАРДИ ДЕНАРИ

Вкупно одвоени средства за субвенционирање на растително и сточарско производство во периодот 2010—2014 година, определени врз основа на вкупно 833.111 решенија за субвенционирање

Распределба на субвенциите во периодот од 2010 до 2014 година

Распределба на субвенции помеѓу физички и правни лица

Вкупно субвенции за физички и правни лица од 2010 до 2014 година

Приказ на распределбата на субвенции за физички и правни лица по година