Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Директорка
Ана Петрушева
Раководител на проектот
Ристе Змејкоски
Уредничка
Тамара Чаусидис
Новинар
Александар Димитриевски
Дизајн
Гоце Митевски