Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

99,2 ИЛЈ. € / 6,1 МИЛ. ДЕН.

804 решенија

Физички лица

18.460 €

700 решенија

Правни лица

80.772 €

104 решенија