Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

64,9 ИЛЈ. € / 4 МИЛ. ДЕН.

1 решение

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

64.852 €

1 решение