Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

2,1 МИЛ. € / 130 МИЛ. ДЕН.

73 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

2.114.458 €

73 решенија