Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

1,3 МИЛ. € / 78,7 МИЛ. ДЕН.

490 решенија

Физички лица

302.825 €

391 решение

Правни лица

976.778 €

99 решенија