Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

2,2 МИЛ. € / 137,8 МИЛ. ДЕН.

22.581 решение

Физички лица

1.575.898 €

21.143 решенија

Правни лица

664.028 €

1.438 решенија