Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

35,3 МИЛ. € / 2,2 МЛД. ДЕН.

109.177 решенија

Физички лица

32.333.606 €

106.777 решенија

Правни лица

2.961.556 €

2.400 решенија