Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

46,3 ИЛЈ. € / 2,8 МИЛ. ДЕН.

300 решенија

Физички лица

42.804 €

285 решенија

Правни лица

3.463 €

15 решенија