Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

1,5 МИЛ. € / 91,4 МИЛ. ДЕН.

1.998 решенија

Физички лица

1.420.025 €

1.980 решенија

Правни лица

66.948 €

18 решенија