Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

5,5 МИЛ. € / 340 МИЛ. ДЕН.

48 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

5.528.940 €

48 решенија