Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

268,9 ИЛЈ. € / 16,5 МИЛ. ДЕН.

811 решенија

Физички лица

260.856 €

802 решенија

Правни лица

8.036 €

9 решенија