Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

7,5 МИЛ. € / 463,9 МИЛ. ДЕН.

22.580 решенија

Физички лица

7.454.339 €

22.511 решенија

Правни лица

88.576 €

69 решенија