Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

308 ИЛЈ. € / 18,9 МИЛ. ДЕН.

76 решенија

Физички лица

69.593 €

29 решенија

Правни лица

238.374 €

47 решенија