Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

3,9 МИЛ. € / 237,4 МИЛ. ДЕН.

10.841 решение

Физички лица

3.636.941 €

10.626 решенија

Правни лица

222.467 €

215 решенија