Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

1,2 МИЛ. € / 73 МИЛ. ДЕН.

45 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

1.186.798 €

45 решенија