Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

2,5 ИЛЈ. € / 156,5 ИЛЈ. ДЕН.

53 решенија

Физички лица

2.544 €

53 решенија

Правни лица

0 €

0 решенија