Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

948,6 ИЛЈ. € / 58,3 МИЛ. ДЕН.

6.029 решенија

Физички лица

376.414 €

5.629 решенија

Правни лица

572.222 €

400 решенија