Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

34,5 МИЛ. € / 2,1 МЛД. ДЕН.

56.548 решенија

Физички лица

23.800.511 €

54.019 решенија

Правни лица

10.671.985 €

2.529 решенија