Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

558,8 ИЛЈ. € / 34,4 МИЛ. ДЕН.

36 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

558.799 €

36 решенија