Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

1,9 МИЛ. € / 117,8 МИЛ. ДЕН.

623 решенија

Физички лица

699.452 €

532 решенија

Правни лица

1.215.937 €

91 решение