Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

5,5 МИЛ. € / 335,2 МИЛ. ДЕН.

2.495 решенија

Физички лица

2.473.279 €

2.186 решенија

Правни лица

2.977.691 €

309 решенија