Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

2,4 ИЛЈ. € / 147,7 ИЛЈ. ДЕН.

43 решенија

Физички лица

2.387 €

42 решенија

Правни лица

15 €

1 решение