Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

54 МИЛ. € / 3,3 МЛД. ДЕН.

21.741 решение

Физички лица

48.514.938 €

21.005 решенија

Правни лица

5.489.699 €

736 решенија