Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

1,3 МИЛ. € / 80,8 МИЛ. ДЕН.

3.010 решенија

Физички лица

878.160 €

2.890 решенија

Правни лица

434.948 €

120 решенија