Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

8,1 МИЛ. € / 498,9 МИЛ. ДЕН.

14.095 решенија

Физички лица

7.938.924 €

13.948 решенија

Правни лица

173.233 €

147 решенија