Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

833,1 ИЛЈ. € / 51,2 МИЛ. ДЕН.

32 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

833.130 €

32 решенија