Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

0,6 ИЛЈ. € / 34,3 ИЛЈ. ДЕН.

1 решение

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

557 €

1 решение