Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

7,5 ИЛЈ. € / 458,7 ИЛЈ. ДЕН.

14 решенија

Физички лица

3.403 €

8 решенија

Правни лица

4.056 €

6 решенија