Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

42,8 МИЛ. € / 2,6 МЛД. ДЕН.

79.499 решенија

Физички лица

37.825.314 €

78.504 решенија

Правни лица

4.933.949 €

995 решенија