Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

15 МИЛ. € / 921,3 МИЛ. ДЕН.

32.181 решение

Физички лица

11.605.985 €

31.048 решенија

Правни лица

3.373.743 €

1.133 решенија