Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

16,4 МИЛ. € / 1 МЛД. ДЕН.

60.315 решенија

Физички лица

14.054.731 €

58.292 решенија

Правни лица

2.379.239 €

2.023 решенија