Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

57,5 МИЛ. € / 3,5 МЛД. ДЕН.

170.259 решенија

Физички лица

41.224.892 €

163.849 решенија

Правни лица

16.276.169 €

6.410 решенија