Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

1,3 МИЛ. € / 80,7 МИЛ. ДЕН.

37.953 решенија

Физички лица

748.102 €

35.996 решенија

Правни лица

563.379 €

1.957 решенија