Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

3 МИЛ. € / 186,6 МИЛ. ДЕН.

6.298 решенија

Физички лица

2.595.673 €

6.040 решенија

Правни лица

438.183 €

258 решенија