Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

497 ИЛЈ. € / 30,6 МИЛ. ДЕН.

1.652 решенија

Физички лица

468.528 €

1.602 решенија

Правни лица

28.452 €

50 решенија