Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

322,6 ИЛЈ. € / 19,8 МИЛ. ДЕН.

4 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

322.612 €

4 решенија