Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

160 ИЛЈ. € / 9,8 МИЛ. ДЕН.

4 решенија

Физички лица

0 €

0 решенија

Правни лица

160.007 €

4 решенија