Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

297,8 ИЛЈ. € / 18,3 МИЛ. ДЕН.

45 решенија

Физички лица

1.417 €

4 решенија

Правни лица

296.384 €

41 решение