Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

500,7 ИЛЈ. € / 30,8 МИЛ. ДЕН.

6.148 решенија

Физички лица

287.777 €

5.470 решенија

Правни лица

212.950 €

678 решенија