Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

126,6 МИЛ. € / 7,8 МЛД. ДЕН.

141.273 решенија

Физички лица

126.437.872 €

141.205 решенија

Правни лица

188.228 €

68 решенија