Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

2,4 МИЛ. € / 144,9 МИЛ. ДЕН.

7.266 решенија

Физички лица

2.207.505 €

7.034 решенија

Правни лица

148.446 €

232 решенија