Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

302,2 ИЛЈ. € / 18,6 МИЛ. ДЕН.

3.296 решенија

Физички лица

289.185 €

3.239 решенија

Правни лица

13.044 €

57 решенија