Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

124,1 ИЛЈ. € / 7,6 МИЛ. ДЕН.

306 решенија

Физички лица

45.317 €

262 решенија

Правни лица

78.771 €

44 решенија