Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

3,1 ИЛЈ. € / 192,6 ИЛЈ. ДЕН.

8 решенија

Физички лица

498 €

6 решенија

Правни лица

2.634 €

2 решенија