Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Сточарска мерка

7,4 МИЛ. € / 456,8 МИЛ. ДЕН.

610 решенија

Физички лица

216.812 €

200 решенија

Правни лица

7.210.522 €

410 решенија