Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Растителна мерка

2,5 МИЛ. € / 155,4 МИЛ. ДЕН.

11.402 решенија

Физички лица

601.341 €

9.830 решенија

Правни лица

1.925.301 €

1.572 решенија