Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

48,5 МИЛ. € / 3 МЛД. ДЕН.

21.005 решенија

48.514.938 €

21.005 решенија

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 48.514.938 €
Вкупно: 48,514,938

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 48.514.938 €
Вкупно: 48,514,938

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по години.

Реден број Година Вредност
1. 2010 10.264.756 €
2. 2011 9.361.940 €
3. 2012 10.043.525 €
4. 2013 9.477.872 €
5. 2014 9.366.846 €
Вкупно: 48,514,939