Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

37.825.314 €

78.504 решенија

37,8 МИЛ. € / 2,3 МЛД. ДЕН.

78.504 решенија

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 37.825.314 €
Вкупно: 37,825,314

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 37.825.314 €
Вкупно: 37,825,314

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по години.

Реден број Година Вредност
1. 2010 7.510.215 €
2. 2011 7.298.927 €
3. 2012 7.741.890 €
4. 2013 7.722.957 €
5. 2014 7.551.325 €
Вкупно: 37,825,314