Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

296.096.287 €

596.390 решенија

296,1 МИЛ. € / 18,2 МЛД. ДЕН.

596.390 решенија

Распределба на субвенциите

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена помеѓу правни субјекти и физички лица

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 126.626.100 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 57.501.061 €
3. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 42.759.263 €
4. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 16.433.971 €
5. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 14.979.727 €
6. Финансиска поддршка за семејни земјоделски стопанства за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарии 7.542.915 €
7. Финансиска поддршка за намалување на залихи на вино и поддршка за откуп на грозје. 5.528.940 €
8. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 5.450.971 €
9. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 3.033.856 €
10. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 2.526.642 €
11. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 2.239.927 €
12. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 2.114.458 €
13. Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади 1.915.389 €
14. Финансиска поддршка за оддржување на постоечките насади со јаболка 1.486.973 €
15. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 1.313.109 €
16. Дополнителна финансиска поддршка од мерка 1.1 за обработлива земјоделска површина со добиточна храна 1.311.481 €
17. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 1.279.603 €
18. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 1.186.798 €
19. Дополнителна финансиска поддршка од подмерка 1.1 за оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи 496.980 €
20. Директни плаќања за произведени домати и краставици на отворено и во пластеници , продадени за периодот 01.06-30.06.2011 268.892 €
21. Финансиска поддршка за извшрени агрохемиски или педолошки анализи на почва 99.232 €
22. Финансиска поддршка за производство и доработка на домашно сертифицирано тутунско семе 0 €
23. Дополнителна финансиска поддршка од 15% за подрачја со ограничени можности 0 €
Вкупно: 296,096,288

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 250.645.732 €
2. Пелагонија АД 3.385.630 €
3. Винарска Визба Повардарие АД 2.430.549 €
4. МЗШВ Компензационен Фонд 1.326.892 €
5. Риго-Импекс доо 1.176.796 €
6. АД Вардар 03 940.555 €
7. ГД Тиквеш 891.227 €
8. Клечовце ДООЕЛ 594.065 €
9. Црвени Брегови АД 577.851 €
10. Струмичко Поле 536.988 €
11. 33 Овоштар 506.420 €
12. АД Сковин 450.008 €
13. Агролозар АД 382.523 €
14. Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 380.238 €
15. Градиште АД 353.702 €
16. Визба валандово ДООЕЛ 332.445 €
17. Венец АД 322.566 €
18. Рудине ММ ДОО 291.276 €
19. ДЗП Душан Кириќ 273.241 €
20. АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ 267.915 €
21. Оранжерии Хамзали 259.612 €
22. Канет Агро ДООЕЛ 251.597 €
23. Бучиште ДОО 239.157 €
24. ЗТД Сточарство АД 229.969 €
25. Стрисовци ДОО 225.686 €
26. Дуброво ДООЕЛ 216.404 €
27. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 212.142 €
28. Далвина ДООЕЛ 211.160 €
29. Еко Оаза Самандов ДОО 209.809 €
30. Винарија СТОБИ ДООЕЛ 197.634 €
31. ВВ Винеа 188.286 €
32. ММ Брицо ДОО 188.167 €
33. Зем Производ ДОО 186.475 €
34. ДТП Агроунија Огнен ДОО 181.414 €
35. Агрософт ДООЕЛ 179.479 €
36. АГРОПИН 174.570 €
37. Агроком Сокол ДООЕЛ 172.732 €
38. АИК Еуро Ленд АД 172.064 €
39. Џумајлија АД 165.921 €
40. ДЗС Сингелиќ АД 153.477 €
41. Езимит Вино ДОО 149.824 €
42. Агрожито ДОО 147.292 €
43. Агрокит Ники ДООЕЛ 146.548 €
44. ТДПТУ Винарија Охрид ДОО 146.520 €
45. Боки Змај ДООЕЛ 145.528 €
46. Барово ДООЕЛ 136.128 €
47. Агро Мит ДООЕЛ 135.961 €
48. 33 Илинден 132.728 €
49. Хемомак 132.418 €
50. Земсил ДООЕЛ 131.765 €
51. Агроплод АД 127.276 €
52. Баџо П-Т ДОО 121.266 €
53. ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ 121.050 €
54. ДПТУ Винекс 119.649 €
55. Фарма Агрипро ДОО 113.380 €
56. Винарија Попов ДООЕЛ 113.154 €
57. ИЗ Агрос 110.623 €
58. ДПТУ "РАСАДНИК-МИТ" ДООЕЛ 110.448 €
59. ИЗ Југо Комерц 110.422 €
60. Б и Л ФРУИТ СЕРВИС ДОО 110.090 €
61. ИЗ.Митат 104.526 €
62. Даниво ДООЕЛ 102.847 €
63. Лозарство ДОО 102.604 €
64. АГРО ХРИС-ЕЛ 100.188 €
65. Бовин ДООЕЛ 99.561 €
66. КОРАЛ ДООЕЛ 98.632 €
67. ДЗС Илинден АД 95.542 €
68. ВВ Имако Вино ДООЕЛ 95.273 €
69. ЕКО Агро БКБ ДООЕЛ 94.940 €
70. Оранжерии ДОО 93.741 €
71. Вино рај ДООЕЛ 93.608 €
72. Магрива ДОО 92.333 €
73. Ледра Агро ДОО 90.948 €
74. ИЗ Ми Ро 87.898 €
75. Агро тојлан ДООЕЛ 87.736 €
76. ИЗ Диме 87.690 €
77. ИЗ ЈАБОЛЦИ Фаик Амзовски 87.170 €
78. Малеш Бреза ДОО 86.266 €
79. Агро Кундино ДООЕЛ 84.786 €
80. Агро Панда ДООЕЛ 83.755 €
81. ИЗ "Алтрај" 83.052 €
82. Баја Сим ДООЕЛ 81.615 €
83. Маранчо ДООЕЛ 81.229 €
84. Поледелства ДОО 80.339 €
85. Илиев ДООЕЛ 80.089 €
86. М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ 79.112 €
87. ДПТ Арвин ДОО 77.630 €
88. ЗК Кичево 76.998 €
89. ЦЕК КОМЕРЦ ДОО 74.749 €
90. ИЗ Дам 74.621 €
91. ХАРЕ АГРО ДООЕЛ 74.289 €
92. Еко Аграр ДОО 73.588 €
93. Недин ДООЕЛ 73.068 €
94. ДПТУ Жито ДООЕЛ 71.854 €
95. Авто Камчеви ДОО 71.845 €
96. ДОО Флорес 71.105 €
97. ИЗ Антонио 70.975 €
98. ДПТУ АГРО - СИМ ДОО 69.503 €
99. ИЗ "Роксана" 69.290 €
100. ИЗ Сагома-Сашко Вељаноски 68.679 €
101. Љупчо Јованов 68.353 €
102. ИЗ Имнес 68.274 €
103. ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА ДООЕЛ 67.221 €
104. СА-АК ДООЕЛ 67.066 €
105. ДПТТУ АГРО БОНАК ДОО 66.720 €
106. Прово Консталтинг ДООЕЛ Скопје 65.285 €
107. ДООЕЛ "Јангце" 64.952 €
108. ИЗ Бато 64.514 €
109. Го мил ДООЕЛ 64.132 €
110. ИЗ Чамиш 63.621 €
111. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 62.737 €
112. ИЗ Агро Мил 62.529 €
113. Биоагро Дооел 61.307 €
114. ТД АЛГОМИГ ДООЕЛ 60.929 €
115. Јела Комерц 60.245 €
116. ДПТУ Градинар АД 59.818 €
117. Зелена куќа ДОО 59.488 €
118. АГРО-ФИЛА ДОО 57.574 €
119. ИЗ Еуро-Лозар Гоце Митевски 57.483 €
120. Агро Иднина ДООЕЛ 57.361 €
121. Агростав ДООЕЛ 56.537 €
122. ИЗ Евро-Овоштар Станче Митев 56.463 €
123. ЕМША 06 ДООЕЛ 56.279 €
124. Еуроклас БТ 55.503 €
125. РОЈАЛ - 08 ДООЕЛ 55.473 €
126. Торо Бат 54.810 €
127. Дон Пампас ДООЕЛ 54.805 €
128. ДИМ КОМЕРЦ 54.342 €
129. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 54.068 €
130. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 53.908 €
131. МАТ-РЕКЛАМ АГРО ДОО 53.893 €
132. Штраус ДООЕЛ 53.792 €
133. Весна Пролет ДООЕЛ 53.509 €
134. ИЗ " Агро Негрево " -Далиборче Велевски 52.416 €
135. ИМПЕРИЈА ДИА ДОО 52.311 €
136. Интелком-3 ДОО 52.107 €
137. ДЗПТУ НОРМ АГРО ДООЕЛ 51.308 €
138. Димитаар Мицов 51.068 €
139. Ајвазов ДООЕЛ 50.989 €
140. ДЗПТУ АГРО ЛЕЗЕТ ДООЕЛ 50.881 €
141. ФРУТЕМА ДООЕЛ 50.688 €
142. ИМПЕРАТОР 50.560 €
143. Дарион ДОО 50.366 €
144. Ангела Алфа ДООЕЛ 50.187 €
145. ФУД-АГРО ДООЕЛ 50.017 €
146. ИЗ Долна Добица 50.007 €
147. ИЗ Агро Митиќ - Боро Митиќ 49.684 €
148. АГРОФРУТ - ЕНП 49.613 €
149. ДООЕЛ Баџо 49.533 €
150. Брилијант ДООЕЛ 49.504 €
151. ФАМИЛА 49.153 €
152. Апчеви ДООЕЛ 48.582 €
153. Илпед ДООЕЛ 48.522 €
154. Агро Алијанс ДОО 48.343 €
155. ИЗ Никси 48.007 €
156. ДПУТ Вардарец ДООЕЛ 47.965 €
157. ИЗ Агро Канатларци 47.642 €
158. Бели Мост 47.068 €
159. БМФ ДОО 46.968 €
160. ТИКВЕШКА ДОЛИНА ДООЕЛ 46.870 €
161. К Комерц Каме ДООЕЛ 46.491 €
162. Голак ДООЕЛ 46.159 €
163. Зем макс ДООЕЛ 46.111 €
164. ДТУ Липа ДООЕЛ 45.035 €
165. Роки Агро ДООЕЛ 44.530 €
166. ИЗ Делтаник 44.156 €
167. Агро-Гомил ДООЕЛ 44.092 €
168. Микеи Интернационал 43.907 €
169. Карпа-Мисас 43.699 €
170. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 43.594 €
171. ИЗ Коневи 43.429 €
172. ГЛОРИА ЕФТИМ АНГЕЛОВ ДООЕЛ 43.403 €
173. ИЗ Лозар 42.927 €
174. ИЗ Митко - Аграр 42.611 €
175. ИЗ Агро Јасмин-Изет Куч 42.048 €
176. Проком ДОО 41.262 €
177. ИЗ Гули Комерц 40.892 €
178. ИЗ Марина Петкоска Марина 40.428 €
179. ПЛАНЕТ МЕДИА ДООЕЛ 40.400 €
180. ИЗ ГГ Стојан 40.270 €
181. МИТ МАГНАТ ДООЕЛ 40.044 €
182. Стил Форм ДОО 39.896 €
183. АГРОКОМ ФРУТ 39.686 €
184. Краварска фарма ДООЕЛ 39.685 €
185. ИЗ Десил 39.384 €
186. ИЗ Радкомерц 38.584 €
187. Агро Бодико ДООЕЛ 38.286 €
188. РИПРОМ ДООЕЛ 38.270 €
189. ДПТУ Деспина Компани ДООЕЛ 38.197 €
190. Био Фреш Фруит ДООЕЛ 38.059 €
191. Пивко ДООЕЛ 38.058 €
192. Линди Комерц ДООЕЛ 38.013 €
193. Галвин ДОО 37.614 €
194. Ацо Стоилков 37.321 €
195. Агроленд ДОО 37.218 €
196. ИЗ Ален 37.204 €
197. ИЗ Агро Клас 37.198 €
198. ИЗ Славеј 36.783 €
199. БАЛКАН ТИМ 36.726 €
200. ФЕ -ЕС ДООЕЛ 36.622 €
201. ИЗ Багаж 36.280 €
202. ИЗ Чимин 36.276 €
203. МОНДО ДОО 36.214 €
204. Еуромилк АД 36.118 €
205. МИ ОПРЕМА - КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕНЕРИ 36.110 €
206. Зегин ДОО Скопје 35.723 €
207. ДОО МАЛЛ ГРУПА 35.649 €
208. НиС - Компани ДОО 35.348 €
209. ИЗ Агро Напредок 35.238 €
210. Вардарска Долина 34.776 €
211. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 34.686 €
212. Центропром 34.560 €
213. Хидромар 98 ДОО 34.312 €
214. БРИСМОЛ ДООЕЛ 34.071 €
215. ИЗ Санчез 33.788 €
216. ЗИК БРЕГАЛНИЦА ДОО 33.653 €
217. ИЗ Тафо 33.424 €
218. Агро-Перун ДОО увоз-извоз Струмица 33.171 €
219. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 33.126 €
220. ЛИРИ ЈОНА ДООЕЛ 32.918 €
221. ИЗ Були 32.842 €
222. ВИНПРО ДООЕЛ 32.368 €
223. ЗОИ УНИОН ДОО 32.083 €
224. ДПТ Хортена 31.535 €
225. АГРО ВАРДАРИЕ ДООЕЛ 31.428 €
226. Мијалче Ѓоргиев ИЗ ЕЛЕС 31.404 €
227. ИЗ Нико комерц 2008 30.983 €
228. Делчо Гошев-ИЗ 30.727 €
229. ЕКО ФРЕШ ФРУИТ ДООЕЛ 30.708 €
230. Ри-Рен Трејд Дооел 30.677 €
231. ИЗ Гордан комерц 30.658 €
232. ИЗ Ивица 1 30.617 €
233. ИЗ Дибајо 30.574 €
234. ВИНСКА ДОЛИНА ДООЕЛ 30.301 €
235. ИЗ 33 - Делчо Заровски 30.289 €
236. ПИЈАНЕЦ ГРАД ДООЕЛ 29.981 €
237. ВЕРДИ ХЕМ 29.725 €
238. ИЗ Дарко-Дим 29.714 €
239. Донов ДОО 29.457 €
240. Универзал Галакси Дооел 29.331 €
241. АЛ ЈУНАЈТИД ДООЕЛ 29.259 €
242. АТНАНТРИД 29.107 €
243. Сондрио ДООЕЛ 29.038 €
244. ИЗ Напредок 28.687 €
245. ТДП Шуклев компани 28.614 €
246. Пирган ДООЕЛ 28.605 €
247. Из дабо Комерц Бобан Ангеловски 28.328 €
248. Милк Мејкер ДООЕЛ 28.233 €
249. ПОЛОГ ДООЕЛ 28.178 €
250. ИЗ Игма 27.930 €
251. 33 Пирок 27.804 €
252. ТАКОМ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 27.473 €
253. ИЗ Хрисмај 27.333 €
254. ИЗ Сашо Димковски 27.327 €
255. АГРО ТРИ ДООЕЛ 27.323 €
256. ТП "Софи ден" Весна Спасева 27.262 €
257. ИЗ Грација Јордан Стоименов 27.018 €
258. ИЗ Агрокам Кире 26.910 €
259. ИЗ Блек Меџик 26.765 €
260. И.З.ФЕЕКО 26.455 €
261. ИЗ ШАРА Душко Лазов 26.161 €
262. ИЗ-Мралино 25.984 €
263. Агро Милан ДООЕЛ 25.775 €
264. ИЗ Козарник Лазар Костадинов 25.737 €
265. АГРО-ЕВРОПА 09 25.721 €
266. ГОРГИЕВСКИ СТРАШО ТОНИ 25.641 €
267. Травел Владе 25.593 €
268. Из Кик Дар панче иванов 25.481 €
269. ИЗ "Блендафер" 25.409 €
270. ИЗ Лиди Комерц 25.275 €
271. ИЗ Врбица нико 25.252 €
272. Хит Праска Рос 25.141 €
273. УНИ СЕРВИС АГРО ДООЕЛ 25.127 €
274. ИЗ Рива 25.119 €
275. ИЗ Гираз 25.101 €
276. Малешком ДООЕЛ 24.920 €
277. ИЗ Артукови 24.808 €
278. Бонут ДОО 24.685 €
279. МЕДИЈА ПАРК ДООЕЛ 24.659 €
280. АГРО ДАР ДООЕЛ 24.627 €
281. Виндолди ДООЕЛ 24.600 €
282. ИЗ Борче Комерц 24.595 €
283. Киево ДООЕЛ 24.587 €
284. ИЗ Аграр Еко 24.465 €
285. ДПТУ ВИТТОРИА ФРУИТ ДООЕЛ 24.415 €
286. ДМКУ АЖАНС ИДЕА ДООЕЛ 24.364 €
287. ИЗ Агро Ице 24.356 €
288. ТАУРУС ФАРМС ДООЕЛ 24.319 €
289. ДПТУ Агро Виори 24.186 €
290. АД Борец 24.131 €
291. Борјан ДОО 23.987 €
292. ИЗ Оролско сонце 23.948 €
293. ИЗ Стеиг 23.858 €
294. ИЗ Сигма 23.769 €
295. ИЗ Млади Пелагонци 23.747 €
296. ДПТУ ОРГАНИК ФУД ДОО 23.733 €
297. ИЗ "Калимански" 23.720 €
298. Визнаст ДООЕЛ 23.694 €
299. ,,АЛЕКС-КОМ,,ДООЕЛ 23.627 €
300. АГРО ЕМ ДООЕЛ 23.618 €
301. Агролајман ДООЕЛ 23.609 €
302. ИЗ Агро Дани 23.599 €
303. ИЗ Пунто 23.520 €
304. ИЗ Јоле Компани 23.504 €
305. Тополка 2000 ДОО 23.200 €
306. ИЗ Агро Икс 23.178 €
307. ДПТУ СуперКиз 23.125 €
308. 33 АМБАСАДОР 23.030 €
309. М-Сари ДООЕЛ 22.934 €
310. ИЗ Мигросс 22.892 €
311. ИЗ Илинден 2003 22.867 €
312. Уни Сервис Дооел 22.810 €
313. ИЗ Беџет 22.806 €
314. Кадинец ДООЕЛ 22.804 €
315. ИЗ Орел 22.785 €
316. ИЗ Кантонче 22.687 €
317. Даневи Агро ДООЕЛ 22.452 €
318. БОСКИА ДОО 22.359 €
319. БОТЕ АГРАР 22.295 €
320. ЈАН ВЕТ ДООЕЛ 22.265 €
321. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 22.257 €
322. КАЛАП 2007 ДООЕЛ 22.224 €
323. ИЗ Делјо 21.975 €
324. ИЗ Гаџо 21.884 €
325. Агро Тиквеш АД 21.868 €
326. ИЗ Дацо 21.755 €
327. ИЗ Агро бумбар Љ 21.670 €
328. ИЗ Зодани - 08 21.645 €
329. Грин Ар ДОО 21.645 €
330. Гламна 2005 ДООЕЛ 21.631 €
331. ИЗ Бани Коп 21.613 €
332. ИЗ Да-Ма Економ 21.613 €
333. АлвЈансаДООЕЛ 21.596 €
334. Алмекс промет ДОО 21.580 €
335. ИЗ Малино 2007 21.473 €
336. ИЗ Тасо Ком 21.461 €
337. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 21.459 €
338. ИЗ ТЗ Мавровица 21.459 €
339. ИЗ Снежана Комерц 21.379 €
340. ИЗ Билјана В Биљјанка Атанасова 21.296 €
341. ГЕМАС ДООЕЛ 21.285 €
342. Манастир Св.Гаврил Лесновски 21.251 €
343. ИЗ СТОЈЧЕВИ КОМ Рајна Стојчева 21.184 €
344. ДОО Леопард 21.145 €
345. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 21.088 €
346. ИЗ Ал Ми 21.067 €
347. ДЗПТУ ЕРИГОН ГОЛД ДОО 20.980 €
348. ИЗ Агро Дикис 20.959 €
349. Дона Агропродукт Дооел 20.914 €
350. Сушара Ларс ДОО Увоз-извоз 20.899 €
351. ИЗ Еуро Фруит 20.857 €
352. ДООЕЛ Бебек Фарм 20.805 €
353. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 20.685 €
354. АГРО НОВА ДАЛИБОР ДООЕЛ 20.650 €
355. НИКОСАР ДООЕЛ 20.642 €
356. ИЗ Ане мат 20.628 €
357. ДЗТУ АГРО ПЛАНЕТ ДООЕЛ 20.620 €
358. ИЗ Мак 07 20.605 €
359. ИЗ Чифлик 20.594 €
360. ДПТУ МКМ ДООЕЛ 20.420 €
361. Усам комерц 20.254 €
362. ИЗ Агро Боел 20.071 €
363. ИЗ Александра 20.064 €
364. ДООЕЛ-АГРО ЕЛ ГО 19.979 €
365. ИЗ Агро буби 19.906 €
366. ИЗ "Снабди" 19.886 €
367. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 19.882 €
368. Агро Бош Дооел 19.872 €
369. Калина Дупка ДОО 19.816 €
370. З.З.АГРО ЛОЗОВО 19.809 €
371. АГРОКОМ МИДИ ДОО 19.726 €
372. ИЗ Сио пирамида 19.573 €
373. Фарма Тошевски ДООЕЛ 19.551 €
374. ИЗ Зоран Наков 19.523 €
375. ТНГАР ДООЕЛ 19.410 €
376. Боби 99 19.397 €
377. ИЗ Салент 19.382 €
378. ИЗ Муси 19.367 €
379. ИЗ Агро Аце 19.282 €
380. ИЗ Агро иги 19.244 €
381. ИЗ Агро Марко 19.228 €
382. ЈЕМДАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ КУМА1 19.208 €
383. ИЗ ВИТОМИР ИЛИН ВИТОМИР 19.105 €
384. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 19.088 €
385. ЕКО-БИОФОРУМ 19.086 €
386. Селмети ДОО 19.056 €
387. ИЗ Сима Венцо Стоименов 18.989 €
388. ИЗ Златен Клас 18.883 €
389. Патлиџановски ДООЕЛ 18.882 €
390. Дафилос ДООЕЛ 18.836 €
391. СТАНУШИНА ДООЕЛ 18.831 €
392. ИЗ Грчки рид 18.831 €
393. Компани Ж. Радевски ДООЕЛ 18.797 €
394. Космидис ДООЕЛ 18.776 €
395. ИЗ Агро Буро 18.773 €
396. 33 "Горица" Охрид 18.746 €
397. ДООЕЛ САЊА Горан 18.725 €
398. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 18.674 €
399. БАДА-ПРОМЕТ ДОО 18.623 €
400. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 18.445 €
401. Атила комерц ДООЕЛ 18.443 €
402. Алгозд ДООЕЛ 18.435 €
403. ИЗ Агри микс 18.408 €
404. Никуч ДИК ДООЕЛ 18.405 €
405. ИЗ Валери 18.393 €
406. Агродивас ДООЕЛ 18.190 €
407. Оранжерии ДООЕЛ 18.180 €
408. Гоел Петре ДОЕЛ 18.153 €
409. Неолит-Ко Дооел 18.107 €
410. Комет Комерц ДООЕЛ 17.964 €
411. АГРО ФЛОРИ ДОО 17.962 €
412. ЕЗГИЈА Лидија ДООЕЛ 17.955 €
413. ССОУ Киро Бурназ 17.948 €
414. ИЗ Сенокс 2005 17.799 €
415. ИЗ Агро Елвис 17.781 €
416. МЛИН МАНЕ ДООЕЛ 17.761 €
417. ИЗ Шијакови 17.757 €
418. ДПТУ ЛОЗАРООВОШТАРСТВО 17.749 €
419. Агропијанец ДООЕЛ 17.718 €
420. ИЗ Жито 17.702 €
421. ИЗ Бордо 17.667 €
422. Рујко компани ДООЕЛ 17.620 €
423. ИЛ ЈАН ДООЕЛ 17.529 €
424. Арак ДООЕЛ 17.496 €
425. Индивидуален земјоделец ЕЛЕНА Миле Владо Стојменов 17.469 €
426. ДООЕЛ ДАНС-ДВА 17.469 €
427. Агро Велковски ДООЕЛ 17.441 €
428. Јаготка Иванова-ИЗ"Драка Виво" 17.434 €
429. Индивидуален земјоделец АГРО-СОЊЕ 17.407 €
430. ИЗ Трајче зел 17.391 €
431. МАРИЈА АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ 17.390 €
432. ИЗ Ефе комерц 17.305 €
433. И.З Клас Даре Илиоски 17.237 €
434. ИЗ Нова Мода 17.201 €
435. Агро Плус ДООЕЛ 17.165 €
436. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 17.139 €
437. ЕАМ-ЗЕМЈОДЕЛИЕ 17.083 €
438. КИНГ-С КОРПОРАТИОН ДООЕЛ 16.985 €
439. Сибишпед 16.978 €
440. АГРОКОМ- Насир ДООЕЛ 16.954 €
441. ИЗ Агро Шоп 16.929 €
442. Рамбо Комерц ДОО 16.897 €
443. Агро Аника ДООЕЛ 16.872 €
444. АГРОКОМ ВИТА ДООЕЛ 16.872 €
445. Агро Лид ДООЕЛ 16.861 €
446. ИЗ Гетафер 16.837 €
447. ИЗ Грди пром 16.819 €
448. ИЗ Мима 16.803 €
449. ИЗ "Миле-Комерц" 16.695 €
450. ИЗ "Дест" 16.680 €
451. МОФИ ДООЕЛ 16.664 €
452. ИЗ Шека Комерц 16.637 €
453. ИЗ Бој Дан 16.628 €
454. БИБА ГРАД 16.625 €
455. ИЗ "Микан" 16.601 €
456. ИЗ Водно комерц 16.579 €
457. Славик фарм ДООЕЛ 16.554 €
458. Ване Транс РР ДООЕЛ 16.524 €
459. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 16.410 €
460. ИЗ Гоко маца Комерц Ѕвонко Радевски 16.407 €
461. ОБЕЛ КОМПАНИ КОМЕРЦ 16.351 €
462. ИЗ Дејанчо 16.321 €
463. МЕСИЕ ФЕРГУСОН ДООЕЛ 16.302 €
464. ИЗ ОПТИМИСТ- Дејан Станковски 16.297 €
465. Мики ДООЕЛ 16.252 €
466. ДПТТУ АГРОС ДООЕЛ 16.213 €
467. ИЗ КЛАС Сулејман Ајдароски 16.168 €
468. БАЛТО КОМЕРЦ ДООЕЛ 16.134 €
469. Агро Таневски 16.105 €
470. Фрутипром ДООЕЛ 16.070 €
471. ИЗ Делта-комерц 16.056 €
472. ИЗ Мелона 16.053 €
473. ИЗ Агро Дашо 16.038 €
474. ДЗПТУ АГРОИДА КОМПАНИ ДОО 16.030 €
475. СЕ Економија КПУ Идризово 16.013 €
476. ИЗ Агро Дојчин 15.995 €
477. АГРОКОМ БРИС ДООЕЛ 15.960 €
478. АГРОМИЛА ТРЕЈД ДООЕЛ 15.904 €
479. СИБАТРАНС 15.856 €
480. ИЗ Дејс 15.786 €
481. ИЗ "Периш" 15.780 €
482. ИЗ ЌАА 15.778 €
483. ИЗ Гуриште 15.740 €
484. 33 Гоце Делчев 15.686 €
485. ИЗ "Дани" 15.686 €
486. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 15.635 €
487. Агрикоп - Мт Дооел 15.601 €
488. ИЗ Дејвел 15.548 €
489. ТРАНС ТРЕЈД 15.534 €
490. Биотренд ДООЕЛ 15.518 €
491. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 15.504 €
492. ИЗ Мице 15.466 €
493. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 15.427 €
494. Агро Петревски ДООЕЛ 15.427 €
495. ТД Дивино ДОО 15.415 €
496. ИЗ Агро Цецко 15.405 €
497. ИЗ Мак-Лоза 15.391 €
498. ИЗ "Анисајо" 15.342 €
499. ИЗ Џемо Драги 15.314 €
500. Агровиго ДООЕЛ 15.314 €
501. Боди Комерц ДООЕЛ 15.292 €
502. АБГ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 15.240 €
503. ККС Илинден 15.212 €
504. ДРАКСВАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 15.203 €
505. ИЗ Климентина 2008 15.138 €
506. ВИАИГНАЦИЈА 15.137 €
507. ДПТУ ТЕРА ВИНО ДООЕЛ 15.110 €
508. ИЗ Кавазов 15.102 €
509. ИЗ "КристијанЗ" 15.085 €
510. ИЗ Змики Комерц 15.069 €
511. ИЗ СИМАР Срие Исмаиловска 14.996 €
512. Агро Багс ДООЕЛ 14.925 €
513. ИЗ Агро Клас 14.854 €
514. ИЗ Балиница 14.850 €
515. АРЕНА КОМЕРЦ 14.844 €
516. Олимпико ДООЕЛ 14.803 €
517. ИЗ "Зема" 14.792 €
518. Агро Дарфил-МЦ ДООЕЛ 14.764 €
519. Ја Ор ДООЕЛ 14.734 €
520. ИЗ Змај Услуга 14.731 €
521. Добер ДОО 14.709 €
522. ИЗ Агро Џаферица 14.707 €
523. ИЗ "Брус" 14.660 €
524. Илче фарм ДООЕЛ 14.606 €
525. Агро ден бос ДООЕЛ 14.605 €
526. АГРО САЛИ ДООЕЛ 14.563 €
527. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 14.563 €
528. Абрекина Олив Дооел 14.563 €
529. ИЗ Агро Бо Ана 14.554 €
530. КАЛЕМАР ДООЕЛ 14.520 €
531. ДД Крстовски Дооел 14.505 €
532. ИЗ Сара Трејд 14.503 €
533. ИЗ Агро Бојан 14.491 €
534. ИЗ Жигмал 14.480 €
535. Врв Златен лист Агрохемикал 14.479 €
536. ИЗ Балканец Трејд 14.445 €
537. ДООЕЛ Агро Димак 14.426 €
538. ИЗ Вермаг 14.408 €
539. ИЗ Агро Ел 14.403 €
540. ИЗ Дувче 14.364 €
541. ДООЕЛ Фарма Китановски 14.344 €
542. ИЗ Барово 14.343 €
543. ИЗ Ј Сиа 14.322 €
544. ИЗ Ајхан-М 14.318 €
545. Горса Компани Дооел 14.224 €
546. Агро Николов ДОО 14.111 €
547. АГРО ХИНА ДООЕЛ 14.084 €
548. Агро-Еколог ДОО 14.081 €
549. ИЗ ДАКО-ЧО 14.072 €
550. АГРО М ЕЛОВЕЦ ДООЕЛ 14.063 €
551. ИЗ "ЧименКомерц" 14.046 €
552. ИЗ С-Н 14.026 €
553. ИЗ Агро Ресурс 14.007 €
554. ДСКН ДООЕЛ 14.004 €
555. ИЗ Агро Новоселани 13.995 €
556. ИЗ Коцески 13.962 €
557. ИЗ Зорле Јан-Мар 13.918 €
558. Агростема ДООЕЛ 13.902 €
559. ИЗ Маја Ло 13.892 €
560. ИЗ Нена 13.865 €
561. ИЗ Ки Бо Дончо 13.855 €
562. Оранжерии Милбос Дооел 13.826 €
563. ИЗ ШУКИ Ивица Илиевски 13.757 €
564. Фарма Чауш ДООЕЛ 13.719 €
565. Златно грло ДООЕЛ 13.684 €
566. ТСПТУ ,,Виножито,, ДООЕЛ 13.674 €
567. ИЗ Нова Мездра 13.671 €
568. ПАЛМА РОЈАЛ ДООЕЛ 13.655 €
569. ИЗ НБИ Транс 13.650 €
570. Данбоз ДООЕЛ 13.639 €
571. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 13.634 €
572. МПЦ Свети Јован Бигорски 13.621 €
573. ИЗ Дулче 13.616 €
574. ФРУКТАЛИЈА ЕКО ДООЕЛ 13.609 €
575. ИЗ Г.С.Славе Крстев 13.609 €
576. ИЗ Не Мар 13.609 €
577. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 13.579 €
578. ИЗ Дар сто 13.560 €
579. ИЗ РИМАКО-Атанас Костадинов 13.545 €
580. ИЗ Фика Комерц 13.520 €
581. ЕУГЕН-3 ДООЕЛ 13.439 €
582. ТДВИЛ-ЗД Агро Кукуш ДООЕЛ 13.434 €
583. ИЗ Дам 13.424 €
584. ИЗ Пирифан 13.393 €
585. Винарија Грков ДООЕЛ 13.359 €
586. ВСР АВТО ЗМАЈ ДООЕЛ 13.358 €
587. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 13.343 €
588. ИЗ Торо 13.341 €
589. ИЗ Јадра Шпед 13.289 €
590. ЈУ Специјален Завод Демир Капија 13.227 €
591. Агро Ди Бал ДООЕЛ 13.151 €
592. ДЗТП Оранжерии Божинов 13.135 €
593. ИЗ Авац 13.128 €
594. ИЗ Агро Бац 13.126 €
595. ИЗ Мажучиште Сашо Николоски 13.124 €
596. ПЕРМИНДЕКС 13.102 €
597. ИЗ Авин 13.094 €
598. ИЗ Америка 13.076 €
599. ЕКО ПРЕХ ДООЕЛ 13.000 €
600. ИЗ Локва 12.980 €
601. Ко цуни ДООЕЛ 12.971 €
602. ИЗ Лагозем 12.956 €
603. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 12.943 €
604. ИЗ Уров 12.934 €
605. Петковски Агро ДООЕЛ 12.921 €
606. ИЗ Агро алат 12.835 €
607. ИЗ АЦЕМ- Валентина Цветковска 12.823 €
608. ИЗ ГУДЕ ТАБАК 12.786 €
609. ИЗ "ДОНЧЕ" Донче Милев 12.772 €
610. АГРО ЏО ДООЕЛ 12.743 €
611. ДООЕЛ Стефема 12.691 €
612. И3 3ок07 12.689 €
613. ИЗ Бутковци 12.672 €
614. ИЗ Бреза 12.638 €
615. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 12.615 €
616. ИЗ Дарко Инвет Дарко Тодоров 12.611 €
617. ИЗ Алек-Дај 12.581 €
618. ИЗ АГРО ЈОЛЕ -Лазев Јованче 12.578 €
619. ДЕДЕМА ПЛУС ДООЕЛ 12.559 €
620. ИЗ Илиоски 12.480 €
621. ИЗ Агро Давор 12.416 €
622. ДЗТУ Блатон ДООЕЛ 12.270 €
623. И.З Ани Ком-Тони Кочоски 12.270 €
624. ИЗ Вино Жито 12.245 €
625. ИЗ 7 ми Август 12.235 €
626. Меланокарпа Плав Храна 12.198 €
627. ИЗ Рими 12.174 €
628. ИЗ Агро деос 12.167 €
629. АГРО СЛАЈОС ДООЕЛ 12.165 €
630. Натурал Фуд ДООЕЛ 12.153 €
631. ДЕЈЛАНД ДООЕЛ Штип 12.139 €
632. ДИ-ЈО ДООЕЛ-Скопје 12.119 €
633. ИЗ Наџак 12.104 €
634. Инстант про ДООЕЛ 12.065 €
635. ИЗ Гета 12.012 €
636. ИЗ Караника 11.996 €
637. ИЗ Ањо 11.970 €
638. ЕВРОФРУИТ 11.958 €
639. ЗТД 33 ГОРГЕ МИТРОВ ДОО 11.952 €
640. Агро Розика ДООЕЛ 11.951 €
641. АГРУС-ДОО-СКОПЈЕ 11.949 €
642. ИЗ Павле Кате 11.944 €
643. ИЗ Маки 11.931 €
644. ИЗ Одаја 11.913 €
645. ИЗ Мулаим 11.912 €
646. ИЗ Срндак 11.909 €
647. ИЗ Пролет 2003 11.907 €
648. САДЕН ДООЕЛ 11.829 €
649. ИЗ АГРО-ЕВРО Борче Симонов 11.805 €
650. ИЗ Зулче 11.777 €
651. Валпром ДООЕЛ 11.756 €
652. Дамјан Дооел 11.750 €
653. Ан Еф Компани ДООЕЛ 11.737 €
654. ИЗ "Коко-Клас" 11.724 €
655. ИЗ Мацо 11.710 €
656. ИЗ Сокол 11.667 €
657. Филда 07 ДООЕЛ 11.646 €
658. ИЗ Мерко -Мерсуд Вејсиловиќ 11.636 €
659. ИЗ Зорле 11.610 €
660. Клас Хит ДООЕЛ 11.595 €
661. ИЗ Мио 11.574 €
662. ДПТТУ СТОУН КОМПАНИ 11.537 €
663. ИЗ Добра земја 11.517 €
664. ИЗ Ван Ком 11.471 €
665. ИЗ Дамјан 11.462 €
666. ИЗ Кушевци 11.457 €
667. ИЗ "Вила Мила-07" 11.452 €
668. ИЗ Б Г Фарм 11.438 €
669. Пуравин ДООЕЛ 11.415 €
670. ИЗ Вандан 11.415 €
671. ИЗ Панорама 11.407 €
672. ИЗ Нико Аграр 11.395 €
673. ИЗ Изо македо 11.377 €
674. Агро Ирија ДООЕЛ 11.365 €
675. П1УМАН Б ДООЕЛ 11.334 €
676. КОНИМЕКС КОМПАНИЈА ДОО 11.317 €
677. С.Б.К. ИнтернационалДООЕЛ Јосифово 11.314 €
678. Панек ДООЕЛ 11.310 €
679. ДЗТУ Агро - Елис ДОО 11.274 €
680. ТД САНЏАК СЕМ ДООЕЛ 11.234 €
681. ДИЈО-ИН ДОО Штип 11.202 €
682. ИЗ Мики 11.201 €
683. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 11.200 €
684. Фарма Бо-То ДООЕЛ 11.106 €
685. ИЗ Скок 11.101 €
686. ИЗ Бафал Комерц 11.043 €
687. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  11.022 €
688. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 10.951 €
689. ИЗ Орце 10.918 €
690. Агро Бони 10.889 €
691. ИЗ Драјчовска 10.840 €
692. Сашо Талевски ДООЕЛ 10.821 €
693. Ј ЛЕНД ФУД ДООЕЛ 10.818 €
694. Агро Бошавија ДОО 10.805 €
695. Агро-Панаги ДОО Струмица 10.797 €
696. ОПТИЧАРИ ПЛУС ДООЕЛ 10.780 €
697. ИЗ Валон 10.772 €
698. ВВ Попова Кула АД 10.766 €
699. Варди ДОО 10.752 €
700. АГРОРУБИН ДООЕЛ 10.739 €
701. ДПТУ АГРОЛЕНД ТРЕЈД 10.717 €
702. ИЗ Борела 10.701 €
703. Винарија Сарафов ДООЕЛ 10.654 €
704. АТЕЛ ДООЕЛ 10.634 €
705. ИЗ Флора Мак 10.624 €
706. ИЗ Билјана 23 10.620 €
707. Сточарство Доневи Дооел 10.615 €
708. ИЗ Нешо 2007 10.589 €
709. ПАНДУРСКИ ДООЕЛ 10.561 €
710. ДПТУ ЗОДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ 10.523 €
711. ИЗ Иљо Петрушев 10.519 €
712. ВЕГФРУИТ ДООЕЛ 10.517 €
713. ТРИСТО ДООЕЛ 10.515 €
714. ИЗ Рито 10.476 €
715. ВАРДАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 10.452 €
716. Агро Дуго ДООЕЛ 10.441 €
717. ИЗ Драг Тон 10.395 €
718. Грин Продукт ДООЕЛ 10.387 €
719. АГРО САНА ДООЕЛ 10.385 €
720. ЖИ ЖА ТРЕЈД ДООЕЛ 10.368 €
721. ИЗ Агро Филиск 10.314 €
722. ИЗ "Стефани-Производ" Миле Петков 10.299 €
723. ИЗ Агро-Фарм 10.283 €
724. Велик Шаматов-ИЗ" АГРО ПРОДУКТ" 10.256 €
725. ИЗ Гецо Пром 10.239 €
726. ИЗ Сан Гор 10.229 €
727. МИКРОРЕОН ГЛОСС ДООЕЛ 10.226 €
728. ИЗ Агро Боце 10.216 €
729. ИЗ Фиуљаним Себахудин 10.202 €
730. ИЗ Магрофлора 10.189 €
731. ИЗ Агро тиме 10.124 €
732. ИЗ Универзал 10.106 €
733. Џемал и Беџет ДОО 10.100 €
734. ИЗ Агро Џошкун 10.073 €
735. ИЗ Агро Марковски 10.041 €
736. ИЗ Русе комерц 10.032 €
737. ИЗ Делта Комерц 10.032 €
738. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 10.029 €
739. ИЗ Давид 007 10.029 €
740. ИЗ АГРО ДЕЈОБИС Снежана Шуманова 10.014 €
741. ИЗ Напредок 9.998 €
742. Агро Коце ДООЕЛ 9.973 €
743. Микаста ДОО 9.945 €
744. Агрофарм ДООЕЛ 9.936 €
745. ИЗ Раго 9.920 €
746. Чокуз ДООЕЛ 9.916 €
747. ИЗ ВИКТОРИЈА 9.914 €
748. ИЗ Марија Клеофина 9.909 €
749. ИЗ Ненад Актива 9.906 €
750. Фонко Вино ДОО 9.893 €
751. Амбасадор ДООЕЛ 9.887 €
752. Агро Доса ДООЕЛ 9.870 €
753. ИЗ Иван Хрис 9.869 €
754. ИЗ Викторија 9.848 €
755. ИЗ Агро Ина 9.842 €
756. АГРО-КРИС ДООЕЛ 9.839 €
757. РИАЛ АГРО ДООЕЛ 9.837 €
758. Зекмани Компани ДООЕЛ 9.828 €
759. Живко фарм ДООЕЛ 9.826 €
760. АГРО ФЛОРА 9.818 €
761. Агродивис ДООЕЛ 9.796 €
762. ИЗ Агро РЦС 9.785 €
763. Из Вардар 9.779 €
764. ИЗ Бељо комерц 9.756 €
765. ДООЕЛ ДНЛ Трејд 9.728 €
766. ББ Компани ДООЕЛ 9.694 €
767. ДПТУ Пивка 2002 9.672 €
768. АГРО МРЦКА ДООЕЛ 9.665 €
769. ИНТЕРФРИТ-ФРИТКО ДООЕЛ СКОПЈЕ 9.659 €
770. ИЗ Агро Јоце 9.654 €
771. Алмапе Комерц ДООЕЛ 9.633 €
772. Кај Бакало 9.631 €
773. ИЗ Маратон 9.612 €
774. МНР МИП ДООЕЛ 9.607 €
775. ИЗ "Жито Адо" Садик Личина 9.583 €
776. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 9.577 €
777. ДПТУ БАЛЕСКИ - ОРГАНИК ДООЕЛ 9.573 €
778. ИЗ Млака 9.538 €
779. ИЗ Здрава Храна 9.517 €
780. ИЗ Жаклина 9.513 €
781. ИЗ Грита 9.495 €
782. ИЗ"ТАСУН"Саше Станков 9.493 €
783. Жирони ДООЕЛ 9.492 €
784. ШАЛАЈКО М ДООЕЛ 9.489 €
785. ИЗ Гокос 9.479 €
786. ИЗ Октај 9.460 €
787. ИЗ Михен 9.399 €
788. ИЗ Боми Хит 9.364 €
789. ИЗ БУГОВИ-Јосип Цветковски 9.362 €
790. ДЗП Фрутекс Ленд Доо 9.357 €
791. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 9.356 €
792. ИЗ Анисан 9.332 €
793. МАС ПРИМО ДООЕЛ 9.304 €
794. ИЗ Браќа Енгин ЕрсанСадуш Алиевски 9.299 €
795. ДОО Клас 9.278 €
796. ИЗ Ранченци 9.278 €
797. ИЗ Ана Ив 9.275 €
798. ИРН-АГРО увоз-извоз 9.266 €
799. ИЗ Га-Го 9.265 €
800. ДПТУ АГРО ПРОЏЕК ВЕЉАНОВИ ДООЕЛ 9.260 €
801. ИЗ Зора 9.225 €
802. АГРО МАЛЧЕВИ ДООЕЛ 9.220 €
803. Клаше ДООЕЛ 9.214 €
804. ВИНАР НИПРО 9.213 €
805. ИЗ РИСТОВСКИ Тони Ристовски 9.208 €
806. ИЗ Дени компани 9.199 €
807. Зоран Кузман М ДООЕЛ 9.197 €
808. ИЗ Ал Чомба 9.184 €
809. Агро 8-ми Километар Дооел 9.180 €
810. ИЗ ДААЛ 9.178 €
811. ИЗ Агро пела 9.129 €
812. ДПТ РИ-ЕЛ ДООЕЛ 9.112 €
813. АГРОНАР-АРС ДООЕЛ 9.106 €
814. ИЗ ЛЕОН Јовица Павлов 9.105 €
815. ИЗ Салеком 9.055 €
816. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 9.048 €
817. АГРО ЈАНЕ ДООЕЛ 9.048 €
818. ИЗ Агрогаврилови 9.028 €
819. ИЗ Дени 9.022 €
820. ИЗ Танимар 9.014 €
821. АГРО-ФАРМ ГРУП 9.005 €
822. Шекер ДООЕЛ 9.004 €
823. Са Ки 1 ДООЕЛ 8.971 €
824. ИЗ Берлик Усеин 8.960 €
825. Јасмина ББ - Ком ДООЕЛ 8.959 €
826. ИЗ Зоки Комерц 8.936 €
827. ИЗ Шоп Топ 8.931 €
828. ЛЕОН ДООЕЛ 8.916 €
829. ДООЕЛ Агронационал 8.899 €
830. ЕКОАГРО-МАЛЕШ ДОО 8.889 €
831. ИЗ Алтана 8.888 €
832. Агро теомар ДООЕЛ 8.881 €
833. ИЗ Јака Воља 8.872 €
834. Даг Треид ДООЕЛ 8.866 €
835. Милко Илиевски 8.861 €
836. Џемка кам ДООЕЛ 8.861 €
837. ЈП,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПСШ ПЛАЧКОВИЧА'' 8.841 €
838. ФАРМА ДЕЛИКАТЕС ДООЕЛ 8.831 €
839. АГРО ХЕРБАФИЛ ДООЕЛ 8.823 €
840. Грингруп 8.810 €
841. ТВИНИС ДООЕЛ 8.808 €
842. ИЗ Марина 8.806 €
843. ИЗ АГРО-АРТ 8.785 €
844. ИЗ ЕКО МЛЕКО 8.785 €
845. ИЗ Јагода 8.775 €
846. ИЗ Сука Сулиман Куртов 8.774 €
847. Ленишка река 8.762 €
848. Зиков Дооел 8.761 €
849. Слога 2007 ДООЕЛ 8.755 €
850. Натали 2005 ДООЕЛ 8.745 €
851. Корча ДООЕЛ 8.744 €
852. ИЗ "Ники-30" 8.742 €
853. Рајфарм ДООЕЛ 8.739 €
854. ИЗ Даре 8.734 €
855. Власте ДООЕЛ 8.722 €
856. Златен клас 8.693 €
857. ИЗ Денков Компани 8.693 €
858. ВЕНДОРА К и А ДОО 8.689 €
859. ИЗ Лаки 8.666 €
860. ВВ ЛАЗАР ДООЕЛ 8.657 €
861. ДООЕЛ ГОРГО КОМЕРЦ 8.654 €
862. ИЗ Агро ка 8.627 €
863. ИЗ Бафал комерц 8.602 €
864. ИЗ Компанија Тошески 8.577 €
865. ИЗ Агро Јованчеви 8.545 €
866. Агрокомерц-Визо ДООЕЛ 8.544 €
867. ИЗ Диреко Ми Алма 8.541 €
868. ИЗ Шалиб Бој 8.536 €
869. ИЗ Тра-ел 8.531 €
870. И.З.Владе Компани- Владе Петровски 8.519 €
871. ИЗ Мар-Саш сашка Стаменковска 8.519 €
872. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 8.511 €
873. ДТПТ Јоки Комерц 8.500 €
874. ИЗ Корка 8.493 €
875. ИЗ Агро Сати 8.468 €
876. Димов Комерц Дооел 8.461 €
877. ИЗ Бива 8.430 €
878. Ангел Фарм ДООЕЛ 8.428 €
879. ИЗ МИТЕВСКИ- Велимир Митевски 8.419 €
880. ИЗ Паланка 8.418 €
881. ИЗ Мак Самер 8.413 €
882. И.З. Данта Ј - Јорданчо Павлов 8.406 €
883. ИЗ "Теона-Дарк" 8.391 €
884. ИЗ Дардан Трејд 8.389 €
885. ИЗ ГЛЕДАВИЦА-Рисовска Жаклина 8.373 €
886. ИЗ Маг Ком 8.372 €
887. ИЗ Пецо 8.369 €
888. Агро шеро ДООЕЛ 8.366 €
889. ИЗ. Еко Продукт 8.350 €
890. ИЗ Ми симона 8.348 €
891. ИЗ Александар 8.346 €
892. Агро центар два ДООЕЛ 8.341 €
893. ИЗ Јат 8.334 €
894. ИЗ Агро пол 8.328 €
895. ИЗ Авлија 8.325 €
896. НОВО ТАКСИ ДООЕЛ 8.296 €
897. ИЗ Анси-Трејд 8.267 €
898. ИЗ МУШЕВСКИ 8.265 €
899. Мишо Данаилов-ИЗ 8.253 €
900. ЕКО-АГРАР-КГ ДООЕЛ Струмица 8.234 €
901. Рисокомпани ДООЕЛ 8.204 €
902. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 8.202 €
903. ИЗ Агро Бис 8.173 €
904. ИЗ Агро Фантазија, Добре Николов 8.166 €
905. Бис Фрут Компани 8.162 €
906. ИЗ Абдула Ве-Азра 8.154 €
907. Агро Ни Ма 8.149 €
908. ТД "Агројуником" 8.148 €
909. Кумит ДООЕЛ 8.134 €
910. ИЗ Дани Комерц 2007 8.121 €
911. ИЗ Агро Промел 8.114 €
912. ИЗ ЦЕ ДОРА Цветанка Пејчиќ 8.112 €
913. Фарма Коловски ДООЕЛ 8.103 €
914. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 8.096 €
915. ТОБИС АГРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 8.082 €
916. ИЗ "Драш" 8.069 €
917. ИЗ "Агро виро" 8.055 €
918. ГРАДИНА ЦВЕТ ДОО 8.025 €
919. ИЗ Фил 8.023 €
920. Т.Д СУВО ПОЛЕ ДООЕЛ 8.014 €
921. ИЗ Детан 8.006 €
922. ИЗ Влатко Компани 8.003 €
923. Верита флорес Доо 7.994 €
924. Бој Март 7.991 €
925. ИЗ Извор 7.982 €
926. ДЗПТ ГЛОБАЛ АГРО ТРИ ДООЕЛ ВАЛАНДО 7.981 €
927. Фарма стојановски ДООЕЛ 7.967 €
928. ИЗ Крис Мар 7.949 €
929. ДПТТУ ВАСИЛ ТРАНС КОМЕРЦ ДООЕЛ 7.920 €
930. Млеко Промет ДООЕЛ 7.918 €
931. АГРО БИЛ Билјана Ѓоргиева 7.900 €
932. ИЗ Лаки ком 7.864 €
933. Туран Дооел 7.862 €
934. НАСИ 2007 ДООЕЛ 7.843 €
935. Абат Доо 7.842 €
936. Жежо Комерц 7.828 €
937. ИЗ Паљач-комерц Павле Нацев 7.807 €
938. ИЗ Агро Руди 7.805 €
939. Фарма Богоевски 7.791 €
940. ИЗ Пунто 1 7.777 €
941. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 7.774 €
942. Часлав Маневски 7.765 €
943. Ер фарка ДООЕЛ 7.759 €
944. ИЗ Новица С Новица Стоилковски 7.752 €
945. ИЗ Дагиб 7.750 €
946. ИЗ Мал Париз 7.745 €
947. ИЗ Чола 7.733 €
948. Т.У.Д АНАВЕТ ДОО 7.733 €
949. ИЗ Милк - 06 7.729 €
950. Дооел 4-ри Детелинки 94 7.724 €
951. ИЗ Џони Вокер 7.706 €
952. ИЗ Флора Ник 7.673 €
953. ИЗ Агро Цвет 7.666 €
954. ДИМА АГРО ДООЕЛ 7.657 €
955. ИЗ Зорица 7.654 €
956. ТП Алексо- АЦ 7.651 €
957. ИЗ Ки Ив 7.649 €
958. ДПП Ривеко трејд ДООЕЛ 7.646 €
959. Стојанка Маринкова 7.621 €
960. ИЗ Да Зајко данче ангеловски 7.613 €
961. Агро Гота Дооел 7.613 €
962. ИЗ Јованови 7.608 €
963. Пеца Комерц 7.595 €
964. ИЗ Мокански Танија Прцевска 7.587 €
965. Агора 21 ДООЕЛ 7.582 €
966. АРСОВСКИ-ЗЕМ ДООЕЛ 7.574 €
967. АНДИВА АГРО 7.553 €
968. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 7.550 €
969. ИЗ НОВАКОВИ Душица новакова 7.549 €
970. ИЗ Кристал Вал 7.545 €
971. Крстовден ДООЕЛ 7.545 €
972. ИЗ-ФУЛИЈА-Џафер Јусуфоски 7.541 €
973. ИЗ Паша 2007 7.512 €
974. Дар-Ан Лознани ДООЕЛ 7.511 €
975. ИЗ Боркис 7.504 €
976. ПИМАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ 7.474 €
977. ИЗ АЛЕКСАНДАР- Александар Павловски 7.466 €
978. ИЗ Мира Пром 7.463 €
979. ИЗ Вука Ком 7.444 €
980. ИЗ Сонце 7.440 €
981. МК Хост ДООЕЛ 7.439 €
982. 33 Слога 7.398 €
983. Ристо Ѓозев ДООЕЛ-Скопје 7.390 €
984. АГРОИНС ДООЕЛ 7.389 €
985. Агро мон мар ДООЕЛ 7.389 €
986. ИЗ Ники мар јон 7.384 €
987. ДООЕЛ ХРИБО МИЛК 7.375 €
988. И.З Даре и Ирена Пром 7.373 €
989. ИЗ Славеј Комерц 7.371 €
990. ИЗ Илиев 7.358 €
991. ЗЗО СВЕТИ КРСТ РОДНИНА 7.347 €
992. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 7.344 €
993. ГОМИ 96 7.329 €
994. БЕЛОМОРЈЕАГРОГРУП 7.318 €
995. ИЗ Агро Слоб 7.305 €
996. Агромекам ДООЕЛ 7.298 €
997. ИЗ Мебан 7.288 €
998. К Фарм Кожле 7.288 €
999. Алдеми Дооел 7.284 €
1000. ИЗ Агро подем 7.277 €
1001. Фарма Ризановски ДООЕЛ 7.275 €
1002. Кузман Шапкарев СОЗУ 7.255 €
1003. Ристо Доролојков И.З.Сточарство Доролојков 7.201 €
1004. ИЗ Макс Метал 1302 7.195 €
1005. ИЗ "МаријаНакова" Марија Накова 7.184 €
1006. ВОЗ ДООЕЛ 7.173 €
1007. ИЗ Велда 7.126 €
1008. ИЗ ДЛГА БРАЗДА- Елизабета Петрушевска 7.091 €
1009. АГРО-ТОДОРОВСКИ ДООЕЛ 7.086 €
1010. ДОО Агрос Филип 7.084 €
1011. ИЗ Елдас 7.077 €
1012. ИЗ Павлов Крсте 7.075 €
1013. ИЗ Агро Ангелковски 7.065 €
1014. Ранч Јошевски ДООЕЛ 7.049 €
1015. ИЗ Спанчевка 7.048 €
1016. Агро макал ДООЕЛ 7.037 €
1017. СОУ Димитар Влахов 7.021 €
1018. ИЗ КФ Трендафил 7.004 €
1019. ИЗ Настески 6.994 €
1020. ИЗ Дамаго 07 6.977 €
1021. Реџеп Куртов 6.945 €
1022. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 6.939 €
1023. ДООЕЛ Рома 6.934 €
1024. ИЗ У - ЗОВ 6.913 €
1025. ИЗ Агро столе 6.906 €
1026. Тон Бет ДООЕЛ 6.896 €
1027. Ракунком ДООЕЛ 6.893 €
1028. ДППУТ Фруктана 6.870 €
1029. СИГМАРИ КОМПАНИ ДООЕЛ 6.829 €
1030. ДООЕЛ Агро-Горшан 6.821 €
1031. Манчевски 55 ДООЕЛ 6.815 €
1032. ИЗ Лозја 6.814 €
1033. ИЗ Алеко Јуниор 6.798 €
1034. ИЗ Еко Мартина 6.796 €
1035. ИЗ Брале Милк 6.784 €
1036. ИЗ" ЈАРЕБАР"Митко Стојанов 6.782 €
1037. ИЗ Агро Ланд Драги Станисавов 6.779 €
1038. ИЗ Млаз 2007 6.752 €
1039. ИЗ Агро М 6.741 €
1040. Оџаков компани ДОО 6.720 €
1041. ТД МИКОР - М ДООЕЛ 6.718 €
1042. ИЗ Градинарот 6.713 €
1043. ИЗ Стриц Пром 6.712 €
1044. ИЗ Витлан 6.696 €
1045. ИЗ "Борта" 6.683 €
1046. ИЗ Ник Алекс 6.670 €
1047. И.З. УРДА-ПРОМ 6.664 €
1048. ИЗ Лихнида Охрид 6.659 €
1049. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 6.656 €
1050. ИЗ Агро-Крушевица Страшо Младенов 6.644 €
1051. Ердеел 2008 ДООЕЛ 6.632 €
1052. ДПТУ ФИЉИ РИСТОВСКИ ДООЕЛ ОРЦЕ РИ 6.628 €
1053. ИЗ ДЕАНИ-Соња Маневска 6.592 €
1054. Агро Чалтон ДООЕЛ 6.577 €
1055. ИЗ Еко зона Спанчевка 6.570 €
1056. Агро Ибал ДООЕЛ 6.563 €
1057. Ген - Пром ДООЕЛ 6.558 €
1058. ИЗ Жика 6.556 €
1059. ВЕНИНА ДООЕЛ 6.552 €
1060. Лапекон ДОО 6.529 €
1061. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 6.521 €
1062. Вибас ДООЕЛ 6.516 €
1063. ТОНИ ЈАНЧОВСКИ ДООЕЛ 6.514 €
1064. АД Жито Малеш 6.514 €
1065. АГРО ДИМАКО ДООЕЛ 6.504 €
1066. АГРОКОМ МИЛ ДООЕЛ 6.504 €
1067. Тра Вер Дооел 6.504 €
1068. ИЗ Пе-ГА 6.497 €
1069. АГРО ИЛИЕС 6.482 €
1070. АГРОАВИС ДООЕЛ 6.479 €
1071. Калкус Фарма Дооел 6.475 €
1072. КИКО-МАРТИНА ДООЕЛ С.КУЧЕВИШТЕ 6.473 €
1073. ИЗ Жито 6.454 €
1074. ИЗ Ивком 6.448 €
1075. ИЗ Про мак 6.431 €
1076. Рели-Фарм Дооел 6.430 €
1077. ИЗ Златеви 6.427 €
1078. Спиро и синови 6.419 €
1079. Васка Николова-ИЗ" Агро-Пакос" 6.417 €
1080. ЛАЗОРОСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 6.395 €
1081. АГРО НЕКТАР ДООЕЛ 6.376 €
1082. Еуро фармер ДООЕЛ 6.356 €
1083. АЛЧЕВСКИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ 6.353 €
1084. ИЗ Агро Миле 6.348 €
1085. Бесмир ДООЕЛ 6.343 €
1086. ИЗ "КикоТаце" 6.326 €
1087. Фуего Грозд Дооел 6.307 €
1088. ОКЕАН ШПЕД ФС ДООЕЛ СКОПЈЕ 6.293 €
1089. Ленор Компани ДООЕЛ 6.289 €
1090. ДООЕЛ Фарма Унески 6.254 €
1091. ИЗ Агро-пацик 6.237 €
1092. Ѕано ДООЕЛ 6.214 €
1093. ИЗ Агро-Овоштар Бошко Младенов 6.214 €
1094. ЈОВАНОВ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 6.187 €
1095. ШЕНГО ФИЛИП ДООЕЛ 6.185 €
1096. ЉАДО КОМЕРЦ ДООЕЛ 6.179 €
1097. Дрјанчо Михајлов 6.169 €
1098. Киго ДООЕЛ 6.169 €
1099. ДООЕЛ Маранта Трејд 6.161 €
1100. КЛАРИНГО ДООЕЛ 6.151 €
1101. Д.П.Т.У. Марјан Мид ДООЕЛ 6.148 €
1102. ИЗ Долама Кантаровски 6.142 €
1103. ИЗ ВЕНЦО ГИШ ГЛИГОРЧО ДИМИТРИЕВ 6.139 €
1104. ИЗ Вичо 6.134 €
1105. Садетин Азизоски 6.127 €
1106. Секулоски 2008 ДООЕЛ 6.116 €
1107. Макара Васил 6.107 €
1108. ПИРОС ДОО 6.106 €
1109. ИЗ Рало Пром 2007 6.104 €
1110. ИЗ Ико мел 6.097 €
1111. ИЗ Агро Стојмиров 6.094 €
1112. Ројал Деликатес 6.092 €
1113. ИЗ Змај пром 6.084 €
1114. ИЗ АГРОМАРТИ Горанчо Тодоров 6.080 €
1115. ДООЕЛ Агро-Тасевски 6.074 €
1116. ,,АГРО ДО-МАР'' ДООЕЛ 6.071 €
1117. Лисолај ДООЕЛ 6.071 €
1118. Хеннес 6.070 €
1119. Рес-Ком ДООЕЛ 6.067 €
1120. ИЗ"ПЕ-КИ" Борче Андонов 6.060 €
1121. АГРО-ДЕЈКОВЕЦ 6.052 €
1122. Фарма Исај ДООЕЛ 6.041 €
1123. ДООЕЛ Пројо став 6.036 €
1124. ИЗ Јане Чичето 6.030 €
1125. ДЗС Мездра ДООЕЛ 6.017 €
1126. ИЗ Ни Ки 6.008 €
1127. Агро Амбук ДООЕЛ 6.002 €
1128. Еуро Прогрес Дооел 5.998 €
1129. ИЗ Рунди 5.995 €
1130. ИЗ Агро Мел 5.971 €
1131. Градинар ДООЕЛ 5.929 €
1132. АГРО СКАЧИНЦИ ДООЕЛ 5.902 €
1133. ИЗ БАЦИ КОМПАНИ 5.893 €
1134. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 5.893 €
1135. И.З,,Дубрава" 5.890 €
1136. Слога 2000 5.847 €
1137. Алекир ДООЕЛ 5.836 €
1138. Мрмач ДООЕЛ 5.829 €
1139. ДООЕЛ ,,ОБЛЕШЕВКА,, 5.807 €
1140. ИЗ Вимада Јане Илиески 5.802 €
1141. СНЕИСИС ДООЕЛ СКОПЈЕ 5.783 €
1142. УТО МИЛК ДООЕЛ 5.777 €
1143. Агро Цибале ДООЕЛ 5.762 €
1144. ЉОНДРА ДООЕЛ 5.756 €
1145. ИЗ Жана Трејд 5.756 €
1146. ИЗ Ленка 5.754 €
1147. ЛАГЕРХОТЕЛ ФАЛСТЕР 5.746 €
1148. Христијан Павловски ДООЕЛ 5.736 €
1149. Рашкови ДООЕЛ 5.709 €
1150. ИЗ Шуплин 5.700 €
1151. ДПТУ Жолто зрно 5.697 €
1152. ИЗ Агроекологија 5.669 €
1153. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 5.657 €
1154. Индивидуален земјоделец ЗЕЛЕН РИД 5.655 €
1155. Ќулафовски Компани ДООЕЛ 5.634 €
1156. ИЗ Клас 5.611 €
1157. ИЗ Преродба занаетчија 5.604 €
1158. Агро Белко Дооел 5.593 €
1159. Агро Чибук 5.564 €
1160. ИЗ Аѓупка 5.560 €
1161. ДЗТУ -Агро Бреза ДООЕЛ 5.537 €
1162. ИЗ Ми Небос 5.532 €
1163. Реџеп Д-лга ДООЕЛ 5.529 €
1164. ИЗ Марио пром 5.489 €
1165. АСТРЕЈД 5.477 €
1166. ИЗ АГРОС Тодор Младенов 5.465 €
1167. ИЗ Рома Зоја 5.445 €
1168. Мисито ДООЕЛ 5.436 €
1169. ИЗ АИЦ Цвета Диме Мицева 5.425 €
1170. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 5.406 €
1171. ИЗ Агро Феро 5.405 €
1172. ДООЕЛ „Валор,, 5.396 €
1173. Аграр Промет ДООЕЛ 5.394 €
1174. ДОЕЛ ПАРИЧКА 5.390 €
1175. ЈУГОТУТУН АД 5.386 €
1176. ИЗ Капниапни 5.382 €
1177. ИЗ Ботого 5.380 €
1178. ЛЕСТ-К ДООЕЛ 5.377 €
1179. ХРИС - ФИЛ ДООЕЛ с.Сарчиево Штип 5.370 €
1180. ВОТИМ КОМЕРЦ ДООЕЛ 5.351 €
1181. ДСУ Цар Самоил 5.349 €
1182. Бачило Герман ДОО 5.334 €
1183. ИНФО ПРОТЕКТ 5.328 €
1184. Волковски и Сања ДООЕЛ 5.323 €
1185. ИЗ АРДИ Месибе Ферати 5.318 €
1186. ИЗ Саше сзс 5.316 €
1187. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 5.310 €
1188. И.З.Екстра Милк 5.305 €
1189. Доо Агро-Екс 5.298 €
1190. ГОРДАНА 2008 ДООЕЛ 5.290 €
1191. ЗемЈоделска задруга СТУБА 5.283 €
1192. Боел 2006 ДООЕЛ 5.254 €
1193. ИЗ Елдеј 5.250 €
1194. ИЗ Нс Зем 5.234 €
1195. АГРОКОМ АЛИ 5.223 €
1196. Милкпром ДООЕЛ 5.207 €
1197. КОТА 1050 ДООЕЛ 5.203 €
1198. Златко Лазевски И.З. Агро злате трејд 5.203 €
1199. ИЗ Стефи трејд 5.192 €
1200. Агро Чачо ДООЕЛ 5.185 €
1201. Агро Никодан ДООЕЛ 5.184 €
1202. Дам Крис ДООЕЛ 5.159 €
1203. ТП Раша 5.156 €
1204. ТИКВЕШКО СОНЦЕ 2008 ДООЕЛ 5.140 €
1205. Неџбедин Беџети ИЗ САН-4 5.140 €
1206. ИЗ Тигар Комерц 5.140 €
1207. ИЗ Мил вис 5.139 €
1208. Русе Фарм Дооел 5.134 €
1209. ИЗ Марјан Бошков 5.116 €
1210. Фарма Јошевски ДООЕЛ 5.112 €
1211. Агро Деко ДООЕЛ 5.111 €
1212. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 5.106 €
1213. Асамбеле ДООЕЛ 5.106 €
1214. Тетовско Јаболко Дооел 5.103 €
1215. АГРО ПРОЏЕК РЕМАКА ДООЕЛ 5.099 €
1216. ИЗ М И 5.096 €
1217. Денмаг ДООЕЛ 5.089 €
1218. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 5.041 €
1219. ИЗ "Атом-Трејд" 5.036 €
1220. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 5.029 €
1221. ДЗТУ АГРОДЕЛИСИНЦИ ДООЕЛ 5.001 €
1222. Агро Илиески Даниела Илиеска 5.000 €
1223. ДЗСПТУ ЕКО КАНДА ДОО 4.995 €
1224. Пај Бес ДООЕЛ 4.989 €
1225. АГРОШУНДИКА ДООЕЛ 4.984 €
1226. ИЗ ЈОШКА 4.983 €
1227. ПУЛИ ДООЕЛ 4.974 €
1228. ГЕНЕКС ФРУИТ ДООЕЛ 4.971 €
1229. ИЗ Аграрија Баљи 4.957 €
1230. Бурка ком ДООЕЛ 4.953 €
1231. Агроцентар ДООЕЛ 4.951 €
1232. ИЗ Агро Граороски 4.951 €
1233. Гошевски Драган 4.950 €
1234. ИЗ Прпарими Сермет Сакипи 4.941 €
1235. И.З Унав - Убавка Атанасовска 4.935 €
1236. ТД КЕНТ КОМЕРЦ ДООЕЛ 4.922 €
1237. ДПТУ ,,АРБДУРАКУШТИ ,,ДООЕЛ 4.913 €
1238. ВОЈЧЕ АГРО ДООЕЛ 4.897 €
1239. ИЗ Морожданка 4.874 €
1240. ИЗ Сајома 4.867 €
1241. Кикоб ДООЕЛ 4.852 €
1242. ИЗ Ранч 2008 4.847 €
1243. ИЗ Славис 4.836 €
1244. Љупчо Бошковски 4.828 €
1245. ДЕМАЕЛ КОП ДООЕЛ 4.814 €
1246. Тео-Зиков Дооел 4.808 €
1247. Вигора ДООЕЛ 4.793 €
1248. ИЗ Бено 4.791 €
1249. ИЗ Фи Ги Деан 4.771 €
1250. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 4.770 €
1251. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 4.767 €
1252. Дпти Градишки Рид Доо 4.761 €
1253. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 4.755 €
1254. Александар Караник-ИЗ 4.754 €
1255. Фарма Кантар ДООЕЛ 4.741 €
1256. ИЗ Бо Ми 4.735 €
1257. ДПТУ МК Клипови и Спојки ДООЕЛ 4.718 €
1258. Фарма Димовски ДООЕЛ 4.707 €
1259. СМ АЛЕНИК 4.704 €
1260. ИЗ Даскал 4.680 €
1261. ИЗ Агро Иднина 4.675 €
1262. ИЗ Венцо 4.674 €
1263. ИЗ Шиник Комерц 4.664 €
1264. ИЗ Куша 4.646 €
1265. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 4.645 €
1266. Зоилче ДООЕЛ 4.637 €
1267. Дуљко ДООЕЛ 4.634 €
1268. МЕГАС 06 ДООЕЛ Славица Мојаноска 4.627 €
1269. ОК ИЗГРЕВ 4.620 €
1270. ИЗ АЛЕКСАНДРИЈА Наташа Цветковска 4.609 €
1271. ЛЕПОВО ДООЕЛ 4.599 €
1272. ИЗ Кротко Јагне 4.593 €
1273. ИЗ "Таорсжаклисура" 4.592 €
1274. ИЗ Агронебрегово 4.591 €
1275. Феас Компани ДОО 4.585 €
1276. САБОТКОВСКИ ДООЕЛ 4.584 €
1277. ИЗ Наќеви 4.565 €
1278. ИЗ Еко храна Бе и Ем Градиште 4.554 €
1279. МЕЧКАР КОМПАНИ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 4.553 €
1280. ЕКО МИЛК ДООЕЛ 4.553 €
1281. ТЕО АГРО ДООЕЛ 4.553 €
1282. ДПТУ ТЕКСТИЛИС КОМПАНИ ДООЕЛ 4.547 €
1283. СИБЕЛ АГРО 4.542 €
1284. ИЗ Агро БХ 4.539 €
1285. ИЗ Анѓеле Компани 4.532 €
1286. Фарма Рамадан ДООЕЛ 4.511 €
1287. И.З ПЧИЊА-ПРОМ Даниел Трендевски 4.506 €
1288. ДОО Коро Компани 4.499 €
1289. СОЗШУ Ѓорче Петров 4.493 €
1290. ИЗ Иван Промет 4.488 €
1291. Ранч Чкорле 4.484 €
1292. АЦ - МИ Дооел 4.483 €
1293. ХЕЛИФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 4.472 €
1294. ВИСОК 4.470 €
1295. ИЗ Барабун 2007 4.470 €
1296. ИЗ Праќана 4.469 €
1297. Браќа Скендерови ДООЕЛ 4.467 €
1298. АГРО ЧУКА ДООЕЛ 4.466 €
1299. ИЗ"АГРО-САНЕ" Сане Јованов 4.457 €
1300. ИЗ "ПИЛЕ-13" Ванчо Јорданов 4.447 €
1301. АГРО-ЈОСИФОВСКИ ДООЕЛ 4.437 €
1302. ИЗ Борче 4.433 €
1303. И.З.Камчо-Ристо Ристов 4.430 €
1304. ИЗ Александар 4.429 €
1305. ДООЕЛ Чако Трејд 4.406 €
1306. Сафет Шабановиќ 4.389 €
1307. КПУ ЗЕК ЗАТВОР ДООЕЛ 4.368 €
1308. АГРО-ЕКОНОМИЈА АРТАН РЕФИК МУРАТИ 4.354 €
1309. Монимар ДООЕЛ 4.354 €
1310. ФРУТИ-КОМПАНИ 4.353 €
1311. АМА - МИЛК ДООЕЛ 4.344 €
1312. ИЗ Агро Сан 4.342 €
1313. АРТ КЛУБ ДООЕЛ 4.341 €
1314. Агро Меди 2007 ДООЕЛ 4.333 €
1315. И.З.Зоки Диме Симе стојкоски 4.324 €
1316. ИЗ "Балкан" 4.311 €
1317. АГРО АЦЕВСКИ ДООЕЛ 4.299 €
1318. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 4.294 €
1319. Илче пром ДООЕЛ 4.288 €
1320. ДЗПТУ" ДАРГО" С. Долно Гуѓанци 4.278 €
1321. Стефалекс ДООЕЛ 4.266 €
1322. Мраморец ДООЕЛ 4.246 €
1323. Гого Фарм ДООЕЛ 4.214 €
1324. Банак Компани ДООЕЛ 4.199 €
1325. ИЗ Зоки 4.196 €
1326. ИЗ Дагми 4.183 €
1327. ЏУЛИ ДООЕЛ 4.182 €
1328. Маслинки Компани Дооел 4.170 €
1329. ИЗ ФИЛИП ВТОРИ- Ванчо Паунов 4.148 €
1330. МЕМЕТ КОМЕРЦ ДООЕЛ 4.144 €
1331. ИЗ Агро 4.140 €
1332. ИЗ Тане Пром 4.134 €
1333. ИЗ АГРО ПОПОВСКИ 4.133 €
1334. ДУТ "ЗЕЛЧЕ" ДООЕЛ 4.130 €
1335. ИЗ Агро мед 4.107 €
1336. Караколе ДООЕЛ 4.106 €
1337. Спорт ДООЕЛ 4.101 €
1338. Еуро Алди ДООЕЛ 4.098 €
1339. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 4.089 €
1340. ИЗ ФФ Дани кос 4.085 €
1341. Агро Елдан ДООЕЛ 4.081 €
1342. ИЗ „ХАДИСИ-ФАРМ,, Рафиз Алија 4.069 €
1343. Белл-Мак Компани Доо 4.065 €
1344. Прва Петка ДООЕЛ 4.063 €
1345. ИЗ Кико Аце 4.059 €
1346. Ацовал ДООЕЛ 4.053 €
1347. ИЗ Кристи 4.053 €
1348. И З М- ПРОДУКТ 4.052 €
1349. ДПУТ 6-ТИ НОЕМВРИ ДОО РАДОВИШ 4.050 €
1350. ЕКО МИЛАНОВ 4.030 €
1351. ДПТТУ КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ 4.025 €
1352. ИЗ Агро Лука 4.019 &e